Farma Václavice se zabývá se rostlinnou a živočišnou výrobou, sadařstvím a rybářstvím. Jsme největší farma v rámci skupiny Bragro.

Na orné půdě pěstujeme ječmen, pšenici, tritikale, kukuřici a řepku olejku. Úrodu sklízíme vlastními sklízecími mlátičkami.

   
         

 V rámci živočišné výroby se věnujeme produkci selat, výkrmových prasat, býků na výkrm a krav bez tržní produkce mléka.

   
         

Pěstujeme intenzivní ekologické sady - vlašské ořechy.

   
         

  Obnovujeme a zarybňujeme původní rybníky na našich pozemcích.

   
te