Chotyně

Posklizňová linka - zde se suší a skladují produkty z vlastní rostlinné výroby, také se zde míchají krmné směsi pro živočišnou výrobu. 

Snímek 138 1

Zde skladujeme, sušíme a mícháme krmné směsi.

Snímek 141 2   Snímek 143 2   Snímek 144 2
         
 
Snímek 162 2   Snímek 132 2   Snímek 166 2