Výrobní program společností, podnikajících pod logem BRagro zahrnuje :

 

logo100

psenice01          jecmen01
 Pšenice ozimá - 350 hektarů    Triticale - 170 hektarů
     
triticale011   kukrice01
 Ječmen jarní - 140 hektarů    Kukuřice na zrno a siláž - 270 hektarů
     
repka01   repa01
 Řepka ozimá - 220 hektarů   Řepa cukrová - 45 hektarů
     
vojteska01   jetel01
 Vojtěška - 40 hektarů    Jetel - 55 hektarů
     
louky001
Trvalé travní porosty a pastviny - 870 hektarů